Clasa pregatitoare (zero) – o provocare pentru parinti si elevi?

Clasa pregatitoare – o provocare pentru parinti si elevi?

( Lectorat cu parintii )

Prof. inv. presc. Stana Daniela
G.P.N din Scoala Nr. 15 “A. Paunescu”, Pitesti

Reforma învăţământului iniţiată în România, vizează transformări la nivelul structurii şi funcţionării sistemului de învăţământ, atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Pe verticală prin asignarea continuităţii între treptele de învăţământ şi pregătirea tranziţiei între acestea cu mijloace pedagogice adecvate. Pe orizontală prin conceperea conţinuturilor într-o perspectivă intra, inter şi transdisciplinară, deschisă valorilor specifice educaţiei permanente.
Odată cu noua Lege a Educaţiei din 2011, una dintre cele mai importante noutăţi este prevăzută de introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar, măsură ce va intra în vigoare începând cu anul şcolar 2012 – 2013.
Astfel, în clasa pregătitoare vor fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar. Prin solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, vor putea fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă au o dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare.
În anul şcolar 2011 – 2012, care va debuta în luna septembrie, copiii de 6 ani vor putea fi înscrişi atât în grupa pregătitoare, cât şi în clasa I, în conformitate cu normele metodologice aflate încă în vigoare.
Acei copii de 6 ani care, în anul şcolar 2011 – 2012, vor fi înscrişi la grădiniţă, în grupa mare, vor fi înscrişi, în anul şcolar 2012 – 2013, în clasa I; copiii de 5 ani care, în anul şcolar 2011 – 2012, vor fi înscrişi în grădiniţă, în grupa mare, vor fi înscrişi, în anul şcolar 2012 – 2013, în clasa pregătitoare.
În vederea stabilirii numărului de copii care în anul şcolar 2012 – 2013 trebuie înscrişi în clasa pregătitoare, Scoala Nr. 15 va analiza fluxurile existente şi previzionate de elevi, necesarul de săli de clasă, urmand ca in urmatoarele intalniri ale Comitetului de parinti sa fie anuntate alte informatii.
MECTS a introdus clasa pregatitoare, tinand cont de rata crescuta a abandonului scolar. Studiile arata ca scolarizarea cat mai timpurie a copilului are o contributie semnificativa in succesul educabilului. In consecinta, statul are obligatia de a interveni acolo unde constata ca se impune, ceea ce se intampla si prin introducerea clasei pregatitoare in ciclul primar. Orice invatator sau educator poate fi abilitat pentru a desfasura activitatea activitatea la clasa pregatitoare. La finalul clasei pregatitoare se va realiza un raport pentru fiecare copil, in care se va evalua dezvoltarea fizica, socio-emotionala, cognitiva, a limbajului, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare.
O alta noutate a Legii invatamantului din 2011 este aceea ca elevul va urma si clasa a IX-a in aceeasi scoala (Art. 361 alin. (3) lit b). Intre scoala si parinte se va incheia un contract educational, care cuprinde drepturile si obligatiile fiecarei parti ( Art. 86). Parintii care impiedica scolarizarea copiilor in invatamantul obligatoriu vor fi sanctionati, prin munca in folosul comunitatii sau chiar banesc (Art. 86 alin. (3) Parintii pot face parte din Consiliul de administratie al scolii unde invata copilul, alaturi de reprezentanti ai primariei si profesori ai scolii, avand astfel posibilitatea de a se implica mai mult in “viata scolii”, ca partener al actului educational (Art. 96 alin. (2). Reprezentantii vor fi parte a deciziilor, atat la nivel administrativ, cat si in chestiuni legate de programa scolara aflata la dispozitia scolii. Programa scolara va fi mult mai relevanta si mai aerisita, iar examenele si evaluarile vor avea rol de indrumare in folosul elevului, care va fi orientat de la varste foarte fragede spre parcursul scolar cel mai potrivit.
Structura sistemului de invatamant preuniversitar va fi urmatoarea:
– Educatia timpurie ( Grupa mica 3-4 ani, Grupa mijlocie 4-5 ani si Grupa mare 5-6 ani);
– EVALUARE: Raport pentru fiecare copil privind : dezvoltarea fizica, socioemotionala, cognitiva, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvolatrii capacitatilor si atitudinilor de invatare.
– Invatamant obligatoriu (- Invatamant primar: Clasa pregatitoare: 6-7 ani, clasele I – a IV-a;
– Evaluare: – finalul clasei a II-a (Raport de evaluare realizat de cadrul didactic);
– Finalul clasei a IV-a ( Evaluarea nationala a competentelor in ciclul primar – se aplica pe un esantion reprezentativ si consta in doua probe transdisciplinare: limba si comunicare, matematica si stiinte);
– Invatamant gimnazial: Clasele V – IX , pentru copiii care intra in clasa a V-a incepand cu anul scolar 2011-2012;
– Evaluare:
– Finalul clasei a VI-a (Evaluare si planuri individualizate ale elevilor, la doua probe: limba romana si o limba straina , matematica si stiinte);
– Admiterea in liceu (Evaluare nationala)
Dupa modelul sistemelor de invatamant german si francez, elevul beneficiaza de propriul PORTOFOLIU EDUCATIONAL, de completarea caruia se va ocupa scoala, si care va fi “o carte de identitate educationala”, fiecare rezultat important fiind cuprins in acest portofoliu, incepand cu clasa pregatitoare ( de exemplu evaluarea de la sfarsitul clasei pregatitoare, cea de la finalul clasei a II-a, clasei a IV-a etc.)
Desi nu s-a adoptat inca un Curriculum national, in conformitate cu noile prevederi ale Legii invatamantului, trebuie luat in calcul ca şcoala este perioada când se modifică esenţial regimul de muncă şi de viaţă al copilului. Şcoala introduce în fluxul activităţilor copilului un anumit orar, anumite planuri si programe cu valoare educativa.
Obiectivul major al tututor activităţilor din Grupa pregatitoare va fi este acela de a sprijini copilul pentru integrarea în activitatea şcolară.
Formele si modalitaţile de realizare ale obiectivelor sunt: exerciţii diverse de completare a propoziţiei cu cuvinte date; jocuri – exerciţii; exerciţii de folosire a diferitelor părţi de vorbire în funcţie de modul de expunere, care trebuie folosit în cazul povestirilor create, al jocurilor de creaţie etc.
În activitatea matematică se va urmări dezvoltarea gândirii, formarea unor abilităţi, care să-l conducă pe copil la dezvoltarea unor situaţii – problemă sau a unor situaţii fireşti de viaţă; copiii recunosc cifrele, fac exerciţii individuale şi în grup cu obiecte, piese geometrice, cu materiale distribuite individual.
Antrenamentul grafic formează copiilor comportamentul necesar însuşirii scrierii corecte: o poziţie corectă în timpul scrierii, formarea unor capacităţi oculo-motorii, ordonarea elementelor grafice în pagină, acurateţea în scriere, precum şi dezvoltarea unor motivaţii pozitive faţă de această activitate. Dacă aceste obiecte sunt realizate, înseamnă că în clasa I , copilul va fi deja familiarizat cu activitatea respectivă, va scrie literele, structurile silabice, cuvintele şi propoziţiile corect şi cu plăcere.
Aceste domenii de activităţi necesită abordări interdisciplinare şi prefigurează activitatea din clasa I.

BIBLIOGRAFIE
1. In Educatie Tu FACI LEGEA DE NOTA 10 (zece) – MECTS – UMPFE, martie 2011

2. Revista Învăţămantul preşcolar Nr.1-2/2011, Ed. Arlequin

3. Kolumbus, E., “Didactica preşcolară”, trad. M. Dumitrana, Bucuresti, 1998

4. Vereş, M. “Pregătirea copiilor preşcolari în grupa de 6-7 ani

Samsung 32D550
Samsung 32D550 - CUMPARA-L DE AICI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *